Yli 180 henkilöstön jäsentä kertoi ideansa rakennustyömaan aikaisiin työmatkajärjestelyihin

Lapin_keskussairaala_laajennushanke_ITU.jpg

Keskussairaalan laajennushanke järjesti keväällä 2019 Lapin sairaanhoitopiirille ideointikipailun liittyen pysäköintitalon rakennustyömaan aikaisiin työmatkajärjestelyihin.

Vastauksia kertyi huimat 187 kappaletta. Vastausten pohjalta muodostui neljä selkeää teemaa, jotka otetaan huomioon, kun väliaikaisratkaisuja reilun yhdeksän kuukauden ajalle suunnitellaan.

Ideoista muotoutuneet neljä teemaa ovat:

  1. työmatkapyöräily ja -liikunta

  2. työmatka-autoilu

  3. julkinen liikenne

  4. työn joustavuus

Ehdottomasti eniten esitetty idea liittyi kunnolliseen ja turvalliseen pyöräparkkiin. Henkilökunnalla on korkea kynnys ajaa töihin kalliilla pyörällä, kun sitä ei saa kunnolla lukittua sairaalakampuksen alueella. Parasta olisikin saada henkilökunnalle tarkoitettu kulunvalvottu ja aidattu pyöräparkki, jossa olisi myös videovalvonta. Pyöräparkin toivotaan olevan myös pysyvä ratkaisu, joka jää henkilökunnan käyttöön yhä vuonna 2020, jolloin uusi pysäköintitalo on valmis. Myös muita työmatkaliikuntaa tukevia kampanjoita ja mahdollisia alennuksia esitettiin runsaasti, ja yhteistyötahoja on lähdetty kartoittamaan.

Työmatka-autoilu on luonnollisesti joillekin pakollista välimatkojen tai elämäntilanteen vuoksi. Tämän johdosta moni ehdotti, että LSHP lähtisi kehittämään toimivaa kimppakyytisysteemiä, jonka avulla olisi helppo löytää samalla suunnalla asuvia ja samaan työvuoroon meneviä. Järjestelyssä voisi käyttää apuna joko jotain valmista sovellusta ja/tai henkilökunnan intraa.

Ideoissa ehdotettiin myös keskussairaalan lähellä sijaitsevien isojen parkkipaikkojen ottamista hyötykäyttöön. Erityisesti Lappi Areenan piha on pitkälti tyhjillään etenkin aamu- ja päivävuorolaisten parkkipaikkatarpeen aikaan.

Huolta nousi kuitenkin tolppapaikkojen vähäisyydestä, sillä Rovaniemen seuraavaankin talveen tulee mahtumaan useampia pakkaspäiviä, eikä kaikilla ole autossaan vepastoa. Tolppapaikkojen jakamiseen tulee tehdä selkeät ja läpinäkyvät kriteerit, joiden edessä kaikki ovat yhdenvertaisia.

Myös säännöllinen ja tarkka pysäköinninvalvonta sai kannatusta, sillä se vähentäisi huomattavasti virhepysäköintiä sairaalakampusalueella.

Julkisen liikenteen tämänhetkinen käyttöaste työmatkailussa on hyvin vähäinen. Suurin syy on se, ettei Linkkarin kulkuvuorot osu läheskään hyvin yhteen sairaalassa työskentelevien työvuorojen kanssa. Etenkin aamuvuoroon tulevien ja iltavuorosta lähtevien on haastavaa olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ideoissa ehdotettiinkin selvittämään, pystyisikö Rovaniemen julkinen liikenne mukauttamaan jossain määrin aikataulujaan kaudeksi 2019-2020. Isoa kannatusta sai myös alennuksen saaminen julkisen liikenteen kausikorttiin.

Myös työhön liittyvää joustavuutta toivottiin lisättäväksi niille työntekijöille, joille se työnkuvan puitteissa on mahdollista. Etätyöpäiviä toivottiin lisää ja mahdollisuutta esimerkiksi purkaa saneluita ja käsitellä lähetteitä etänä. Lisäksi kannatusta sai myös ajatus siitä, että työmatkoja voisi jossain määrin laskea työajaksi ja liukumaa toivottiin laajemmaksi.

Ideoiden pohjalta lähdetään nyt rakentamaan monipuolista ratkaisupakettia, jossa huomioidaan kaikki keskeiset teemat tavalla tai toisella.

Vaikka pysäköintitalon rakentaminen kestää vain vajaan vuoden, joitakin ratkaisuja halutaan tehdä myös siten, että ne palvelevat edelleen syksyllä 2020. Tästä esimerkkinä voisi mainita kunnollisen pyöräparkin rakentamisen. Pyöräparkki pysyvänä ratkaisuna mahdollistaisi monelle työmatkaliikunnan jatkamisen senkin jälkeen, kun pysäköintitalo on valmis.

Laajennushanke kiittää aktiivisesta osallistumisesta ideointiin ja hyvään keskusteluun, jota aihe on herättänyt!

Pysäköiminen keskussairaalan lähellä on herättänyt jo vuosia kiivastakin puhetta, ja nyt olemme vihdoinkin siinä pisteessä, että tiedämme, koska tilanne tulee ratkeamaan, ja parkkipaikkoja tulee olemaan riittävästi kaikille. Viimeistä vuotta viedään!

Pysäköintitalon rakentaminen käynnistyy 1.8.2019

Yhteistyöterveisin,

Jenny Siivola, palvelumuotoilija

UUTISETJenny Siivola