Sujuvampaa saapumista

LKS:n pysäköinti uudistuu 2020

Lapin keskussairaalan laajennusosan yhteyteen rakennetaan uusi pysäköintitalo sekä pysäköintialue.

Uudella pysäköintialueella tulee olemaan kokonaisuudessaan 1300 parkkipaikkaa, nykyisen 830 sijaan. Tämän lisäksi liikenneyhteyksiä sairaalaan parannetaan yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa. Tavoitteena on sujuvoittaa ja helpottaa sairaalassa asioimista ja työssäkäyntiä niin omalla autolla kuin julkisella liikenteellä.

Pysäköintitalon rakentaminen

aloitetaan syksyllä 2019. Pysäköintitalon toteuttaa YIT Suomi Oy ja sen suunniteltu valmistumisaika on 30.6.2020. Nelikerroksiseen pysäköintitaloon valmistuu yli 500 autopaikkaa sekä katolle sijoitettava helikopterikenttä.

Rakentamisaikana kiireellisimmät helikopterilla saapuvat potilaat tuodaan sairaalan lähellä sijaitsevalle väliaikaiselle hätälaskeutumisalueelle, josta heidät siirretään ambulanssilla sairaalaan.

Väliaikaisjärjestelyt talvella 2019–2020

Rakennustyöt aiheuttavat mittavia muutoksia Lapin keskussairaalan alueella liikkumiseen ja työskentelyyn. Huomattava määrä pysäköintialueita poistuu käytöstä.

Potilaille ja vierailijoille rakennetaan lisäpysäköintialue pääsisäänkäynnin läheisyyteen. Lisäksi pysäköinnille varataan nykyisistä pysäköintipaikoista pääsisäänkäyntiä lähinnä olevat alueet. Samalla asiakaspysäköinnistä tulee maksullista.

Myös henkilökunnan pysäköintiä alueella rajoitetaan. Järjestelyillä pyritään turvaamaan ensisijaisesti potilaiden ja vierailijoiden pysäköinti ja pitkiä työmatkoja julkisen liikenteen ulottumattomista kulkevien työntekijöiden pysäköinti.