Hankintastrategia | Avoimet kilpailutukset

Allianssi-hengessä luotu hankintastrategia varmistaa onnistuneet ja laadukkaat hankinnat

 

 

Hankintastrategia koskee Lapin keskussairaalan laajennushankkeen kaikkien osapuolten tekemiä hankintoja, olivatpa ne tuotteita, tavaroita, palveluita, rakennusurakoita tai käyttöoikeussopimuksia.

Jokainen allianssin ja laajennushankkeen osapuoli haluaa varmistaa onnistuneet ja laadukkaat hankinnat, sekä hankkeen positiivisen ja luotettavan julkisuuskuvan. Tämän johdosta yhteistä toimintatapaa lähdettiin luomaan allianssin hengen mukaisesti yhdessä.

Suunnittelijat, arkkitehdit, urakoitsijat, sekä tilaajan edustajat pääsivät esittämään tavoitteita, jotka istuvat yhteen heidän omien strategioidensa kanssa, ja jotka he näkevät tärkeinä. Näiden pohjalta koostettiin ja hiottiin hankintastrategia, johon kaikkien on luontevaa ja turvallista sitoutua.

Laajennushankkeen hankintojen viisi tavoitetta ovat:

  1. Vastuullisuus - Hankinnoissa otetaan aina huomioon turvallisuus, toimintavarmuus, kestävä kehitys sekä harmaan talouden ennaltaehkäisy.

  2. Elinkaarivaikutukset - Hankinnat toteutetaan suunnitelmallisesti siten, että niiden elinkaaren aikaiset vaikutukset on huomioitu. Näihin kuuluu muun muassa huollettavuus, siivottavuus, ylläpito- ja käyttökustannukset, käytettävyysaika, työajansäästö sekä käytöstä poistamisen kustannukset.

  3. Lappilaisuus - Hankinnoissa pyritään huomioimaan paikallisten toimijoiden mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin. Tietyissä kohdennetuissa hankinnoissa on tavoitteena myös lappilaisuuden ja Lapin luonnon näkyvyys esimerkiksi materiaalivalinnoissa ja tuotteen ilmeessä.

  4. Inhimillisesti tehokas sairaala - Hankintojen tulee tukea sairaalan ydintoimintaa ja prosesseja, hyvää hoitoa ja onnistuneen asiakaskokemuksen toteutumista sekä luoda henkilökunnalle viihtyisä ja turvallinen työympäristö.

  5. Älykäs sairaala - Hankinnat tukevat innovatiivista sairaalarakentamista jonka tavoitteena on tehostaa toimintaa ja parantaa asiakaskokemusta sekä varautua parhaalla mahdollisella tavalla tuleviin toimintaympäristön muutoksiin.

Lue koko strategia, lataa PDF.

 

Tilaajan hankinnat | ota yhteys:

Hankintakoordinaattori Sanna-Kaisa Kaikkonen +358408691894 | sanna.kaisa.kaikonen@lshp.fi

Tässä tiedotamme

Lapin keskussairaalan laajennushankkeen avoimet kilpailutukset

 

Tällä hetkellä ei avoimia kilpailutuksia.