Lapin keskussairaalan laajennus 2019-2023

Miten rakennusprojekti etenee?

Käyttäjäryhmät sairaalan eri osa-alueilta jatkavat viime vuonna hyvin alkanutta suunnittelua yhdessä arkkitehtien ja erikoissuunnittelijoiden kanssa. Viime vuonna tehtyä suunnittelua tarkennetaan jatkuvasti tarkemmalle tasolle.

Marraskuun lopussa määritetään kuuman sairaalan lopullinen tavoitehinta, jonka pohjalta siirrytään toteutusvaiheeseen, eli varsinaiseen rakentamiseen. Psykiatrisen sairaalan tavoitekustannus määritetään keväällä 2020.

Rakennustyöt käyntiin kesällä 2019

Ennakkoon tehtävät rakennustyöt käynnistetään 2019 heinäkuun alussa työmaan perustamisella, poistumisteiden muutoksilla, 00-kerroksen F-osalla, 0-kerroksen D-osalla, sekä lisäpaikoitusalueiden rakentamisella.

Työmaa-aikaiset uudet logistiikkareitit länsisivulle rakennetaan alkusyksyyn mennessä siten, että ne ovat käyttökunnossa ennen kuin kuuman sairaalan liitosalueen purkutyöt käynnistyvät syyskuussa 2019.

Henkilökunta ei voi käyttää kulkureittinään itäsivun sisäpihan aluetta rakennustyön aikana.

Yli 500-paikkainen pysäköintitalo kilpailutettiin kevään 2019 aikana omana allianssin ulkopuolisena urakkana. Pysäköintitalon rakentaminen pyritään käynnistämään heinäkuussa 2019 maanrakennustöillä. Arvioitu valmistumisaika on 30.6.2020.

Kuuman sairaalan rakentaminen alkaa keväällä 2020 heti lumien sulettua. Valmistumisaika on loppukesällä / syksyllä 2022, jonka jälkeen päästään remontoimaan sairaalasta vapautuvia tiloja.

Psykiatrisen sairaalan rakentaminen alkaa 2022 alussa Vilkan vanhan osan purkamisella. Nykyinen Vilkkaan menevä yhdyskäytävä uudistetaan keskussairaalan ulkoseinään asti, ja Vilkan 2000-luvulla rakennettu osa jää paikoilleen. Psykiatrinen sairaala valmistuu arviolta 2023 syksyllä, jolloin Muurolan toiminnat muuttavat sairaalakampukselle.

tiedotamme TÄÄLLÄ aktiivisesti rakentamisen etenemisestä.