Mikä ihmeen allianssi?

 
blogi7.jpg

Lapin ensimmäinen allianssihanke eli Lapin keskussairaalan laajennushanke käynnistyi virallisesti 21.12.2018 kehitysvaiheen allianssisopimuksen allekirjoittamisella.

Allianssisopimus alkaa juhlallisesti lauseella ”Me suoritamme KAS-tehtävät sellaisella innovatiivisella, yhteistoiminnallisella ja tehokkaalla tavalla, joka parhaiten tukee kaikkia osapuolia saavuttamaan hankkeelle parhaan lopputuloksen.” Kuulostaa lupaavalta, mutta mikä oikeastaan on allianssi? Mitä ovat KAS-tehtävät? Millainen on yhteistoiminnallinen tapa?

 
blogi12.jpg

ALLIANSSI OY

Jotta allianssin toimintaperiaatteet olisi helpompi hahmottaa, niin kuvitteellaanpa, että allianssi olisi ihan tavallinen yritys. Nimetään se vaikka Allianssi Oy:ksi.

Allianssin osapuolet - eli meidän laajennushankkeessa Tilaaja, urakoitsijat, suunnittelijat ja arkkitehti - voidaan ajatella olevan Allianssi Oy:n tasavertaisia työntekijöitä.

 
blogi11.jpg

Kuten yrityksessä yleensä, myös Allianssi Oy:lle on nimetty organisaatio ja laadittu johtamisjärjestelmä.


Johtamisjärjestelmässä on sovittu mm. Allianssi Oy:n päätöksentekotavat. Ylin päätöksentekoelin on allianssin johtoryhmä, tutummin AJR.


Johtamisjärjestelmässä on myös määritelty, että Allianssi Oy:ssä päätökset tehdään yhdessä ja yksimielisesti. Muista yrityksistä poiketen Allianssi Oy:ssä ei tunneta enemmistöpäätöksentekoa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että päätettävä asia on juuri niin kauan pöydällä, että jokainen Allianssi Oy:n osapuoli on samaa mieltä päätöksestä.

 
blogi4.jpg

Allianssi Oy:lle asetetaan budjetti sekä tavoitteet ohjaamaan toimintaa.

Voittoa tavoittelevassa yrityksessä tavoitteena on mahdollisimman suuren myyntitulon tekeminen mahdollisimman pienin kuluin. Allianssissa tavoitteena niin ikään on pyrkiä kustannustehokkuuteen.

Myyntivoiton sijaan allianssissa tavoitteena on saavuttaa sen itselleen asettamat muun taloudellisen edun mukaiset tavoitteet.  Tavoitteena voi olla esimerkiksi rakennuksen energiatehokkuus.

Allianssi Oy:n työntekijät ovat yhdessä vastuussa siitä, että allianssi saavuttaa tavoitteet, pääsee tavoitebudjettiin tai jopa alittaa sen.

Allianssi Oy:ssä on käytössä tulospalkkaus. Jos budjetti alitetaan ja tavoitteet saavutetaan, palkitaan kaikkia työntekijöitä bonuksilla. Jos sen sijaan budjetti ylitetään tai tavoitteet jäävät saavuttamatta, kärsivät kaikki työtekijät tilanteesta pienempänä ”tulospalkkana”.

 
blogi5.jpg

KASSIT, TASSIT JA KAUNIIT FRAASIT


Allianssi sisältää paljon erilaista terminologiaa ja fraaseja. KAS, TAS, ”avoimet kirjat”, ”hankkeen parhaaksi”, ”kaikki voitamme tai kaikki häviämme”, ”emme etsi syyllisiä”, ”sinun menestyksesi on minun menestykseni” on allianssissa toimineille tuttuja termejä ja ilmaisuja, mutta voivat kuulostaa ulkopuolisesta jopa huvittavalta. Suomalaisina emme ole niin tottuneet hehkuttamaan oman joukkueemme erinomaisuutta ääneen.

 
blogi3.jpg

KAS eli Kehitysvaiheen AllianssiSopimus

KAS tarkoittaa sopimusta siitä, että haluamme perustaa yhteisen ”yrityksen” eli Allianssi Oy:n. KAS sopimuksessa määritellään ”yrityksen” tarkemmat tehtävät. Laajennushankkeessa ne ovat rakennuksen suunnittelu ja toteutus. Lisäksi KAS-sopimuksessa sovitaan ”yrityksen” organisaatiosta, laaditaan johtamisjärjestelmä, asetetaan budjetti ja tavoitteet sekä kehitetään laadunvarmistus- ja raportointijärjestelmät.

 
blogi2.jpg

TAS eli Toteutusvaiheen AllianssiSopimus

Jos KAS-vaiheessa saadaan luotua ja kuvattua sellaiset suunnitelmat ja tavoitteet, jotka kaikkien osapuolten mielestä näyttävät, tuntuvat ja kuulostavat hyvältä, on aika tehdä TAS eli toteutusvaiheen allianssisopimus. Toteutusvaiheen sopimus tarkoittaa lyhyesti sitä, että kuvitteellinen yrityksemme Allianssi Oy voi käynnistää tuotannon eli laittaa suunnitelmat toteutukseen

 
blogi9.jpg

Allianssin keskeisiä periaatteita ovat ”hankkeen parhaaksi” ja ”avoimet kirjat” -periaatteet.

Hankkeen parhaaksi” tarkoittaa sitä, että päätöksenteossa valitaan vaihtoehdoista aina se, joka parhaiten auttaa saavuttamaan asetetut tavoiteet.

Hankkeen parhaaksi” -periaate tarkoittaa myös sitä, että Allianssi Oy valjastaa työntekijät tekemään sitä tehtävää, johon heiltä löytyy paras osaaminen. Allianssi Oy pyrkii hyödyntämään työntekijöidensä osaamisen parhaalla mahdollisella tavalla riippumatta siitä, mitä työntekijän rooli perinteisesti esimerkiksi urakoitsijana merkitsisi. Jos urakoitsijalta – eli rakennustöistä vastaavalta - löytyy paras osaaminen vaikkapa hankkeen verkkosivujen päivittäjäksi, voi ja tulee Allianssi Oy:n hyödyntää osaaminen ”hankkeen parhaaksi” periaatteen mukaisesti.

 
blogi6.jpg

Avoimilla kirjoilla tarkoitetaan sitä, että kaikki ”yrityksen” kustannukset avataan avoimesti kaikille työntekijöille.

Kun kaikki työntekijät ovat yhteisesti vastuussa budjetista, avoimuus kustannusten syntymisestä on avain luottamuksellisen suhteen rakentamisessa ja kustannustavoitteen saavuttamisessa.

 

Allianssissa ”me kaikki voitamme tai kaikki häviämme”.

Jos tavoitteisiin ei päästä, kukaan ei voita vaan tappio kärsitään yhdessä. Siksi syyllisten etsiminen ja toisten syyttely on turhaa. Allianssi Oy on yhtä hyvä kuin sen heikoin lenkki. Siksi Allianssi Oy:n hengen mukaista on, että työkaveria autetaan, koska työkaverin tappio on myös sinun tappiosi. Toisin päin käännettynä, ei ole mitään merkitystä onnistutko itse, jos Allianssi Oy ei muuten pääse tavoitteisiin.

Avoimuus ja luottamuksellisen suhteen rakentaminen ovatkin allianssin avainasioita. Työkaverille pitää uskaltaa avoimesti kertoa haasteista ja pyytää apua, jos sitä tarvitsee. Jos taas huomaat työkaverin olevan pulassa, on allianssihengen mukaista tarjota omaa apua ja osaamista koko Allianssi Oy:n käyttöön. Allianssihengen sisäistäminen on siis tärkein asia Allianssi Oy:n menestykseen!

Allianssi Oy voisi hyvin lainata muskettisoturien moton ”yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta”.

blogi8.jpg
 

Teksti: Sanna-Kaisa Kaikkonen, hankintakoordinaattori
Piirrustelut: Jenny Siivola, palvelumuotoilija